Mandaten

De Federatie is

Bestuurder
BITO : Belgisch Instituut der Transportorganisatoren - vzw
http://www.bito-ibot.be

Bestuurder
KBV : Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen - vzw
http://www.kenniscentrumbinnenvaart.be

Lid
Commissie Binnenvaart (FOD Mobiliteit en transport)
http://www.mobilit.belgium.be

Lid
Vast Bureau van vervoercommissionairs
(FOD Mobiliteit en transport)
http://www.mobilit.belgium.be

Lid
Comité de Concertation de la Navigation Intérieure
(Waalse Regering)
http://voies-hydrauliques.wallonie.be

Toegetreden Lid
ITB : Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren - vzw
http://www.itb-info.be

Lid
OVOCOM (Overlegplatform diervoederkolom) - vzw

http://www.ovocom.be

Corresponderend Lid
EBU Europese Binnenvaart Unie
http://www.ebu-uenf.org