Welkom

De Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart is een erkende Beroepsvereniging.

Zij werd gesticht in 1955, gevestigd te Brussel onder de naam " Belgische Syndicale Kamer van Binnenvaartbevrachters" en bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State op 4 maart 1955 ( zie Beroepsverenigingen - bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart 1955, art.86 ).

De statuten werden een eerste maal gewijzigd bij beslissing van de A.V. van 17 december 1969 ( zie Beroepsverenigingen - bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1970, art.194 ).

Door de A.V. van 5 februari 1986 en deze van 4 juni 1986 werd de benaming veranderd in "Belgische Syndicale Kamer der Tussenpersonen voor Binnenvaartvervoer" en de statuten gewijzigd ( zie Beroepsverenigingen - bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1987, art.280 ).

Door de A.V. van 4 februari 2004 en 22 juni 2004 werd de zetel verplaatst naar Antwerpen, de benaming veranderd in "Belgische Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart " (BFTB) en de statuten dusdanig gewijzigd.