Activiteiten
Onze beroepsvereniging heeft tot doel de studie, de verdediging en de ontwikkeling van de beroepsbelangen.

Om dit doel te bereiken, zal ze :

  • haar leden verenigen voor de gemeenschappelijke studie en verwezenlijking van alles wat nuttig kan zijn voor het beroep, de verdediging hiervan en de verbetering van zijn toestand;

  • alle economische, technische en sociale aangelegenheden nopens de nationale en internationale binnenvaart in het algemeen, en de activiteiten der vervoertussenpersonen in het bijzonder bestuderen en bevorderen; te waken over de afschaffing van alle hindernissen, welke een vrije en niet-belemmerde vaart verhinderen;

  • in die orde van gedachten tussen komen voor vraagstukken van binnenvaarttransport en hun handelsorganisatie bij de regionale, nationale en internationale instanties, die er zich mee bezig houden, of die er van gevat worden; en zetelen in elk regionaal, nationaal of internationaal organisme ter verdediging van het beroep, met aanduiding om haar te vertegenwoordigen een of meer van haar leden of nog ieder ander persoon, gemachtigd door het bestuurscomit√©.

  • haar leden adviseren omtrent hun rechten en plichten op administratief, wetgevend en juridisch vlak